Tag: truyện ma người khăn trắng

Tất cả truyện ma Người Khăn Trắng sẽ có tại đây, mời bạn đọc cùng theo dõi những tác phẩm ma kinh điển của cố tác giả Người Khăn Trắng.

Truyện ma ngắn: Ngôi mộ hoang

Tôi vốn không tin có ma quỷ, lại càng không tin có thế giới cõi âm. Vì con người khi đã chết rồi thì theo khoa học sẽ tự phân hủy theo thời gian. Lúc đó còn gì nữa đâu để mà tồn tại.
Vậy mà có một chuyện kỳ lạ vô cùng khiến tôi phải suy nghĩ. Đây là truyện ma có thật về ngôi mộ hoang nghĩ lại đôi lúc còn rởn tóc gáy….