Category: Truyện Ma Có Thật

Đón đọc những câu truyện ma có thật cự hay, cực hấp dẫn tại trang truyện ma sovaite.com. Các câu truyện ma có thật liên tục cập nhật, mang đến cho bạn đọc trải nghiệm thật về thế giới tâm linh…

Truyện ma ngắn: Ngôi mộ hoang

Tôi vốn không tin có ma quỷ, lại càng không tin có thế giới cõi âm. Vì con người khi đã chết rồi thì theo khoa học sẽ tự phân hủy theo thời gian. Lúc đó còn gì nữa đâu để mà tồn tại.
Vậy mà có một chuyện kỳ lạ vô cùng khiến tôi phải suy nghĩ. Đây là truyện ma có thật về ngôi mộ hoang nghĩ lại đôi lúc còn rởn tóc gáy….